Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

Tropical
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove

July 07 2015

Tropical
2117 baba 500
Reposted byLane13-daysmagolek22greenloudatramentovvaPsaikoice-cube-meddianthussginger-gatolinasakuraaizuinto-blackofbitchesandbutterfliesbeardedmisioludek
Tropical
"żaden człowiek nie dostrzega w drugim wielkości, doszukuje się raczej czegoś odwrotnego, a w każdym razie widzi kogoś gorszego od siebie"
— Dorota Terakowska
Reposted bywayindarkness wayindarkness

April 25 2015

Tropical
1529 633b

March 29 2015

Tropical
2219 2268
Reposted byprimevalpamieciodlegleEineFragevonStilpizmonzeriatentatricematusski-adikolektywczterywiekipozniejorelioddsoulSkydelannlovettPauliiinsxomagiciansassistantpolkamlodaniewolnicaborolaudi
Tropical
2626 1dce

March 28 2015

Tropical
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome vianiezbywalnie niezbywalnie
Tropical
4260 02c9 500
Reposted fromniezbywalnie niezbywalnie
Tropical
3236 fb45 500
Reposted fromWredotka Wredotka

December 22 2014

Tropical
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromhappy25 happy25
Tropical

Nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na to nie zasługują.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa
Tropical
2997 3240
Reposted fromAntalai Antalai

November 13 2014

Tropical
2615 1414
Tropical
2091 d150

November 05 2014

Tropical
4558 0e00 500
Reposted bysoupamanorelitutusZuruiDuo

November 04 2014

Tropical
8286 b047 500
Reposted bydragonslover dragonslover

November 03 2014

Tropical
Tropical
4318 fc63
Tropical
5868 7e8c 500
Reposted fromnudnik-pierdoly nudnik-pierdoly

November 02 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl