Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

Tropical
5669 4671 500

December 26 2017

Tropical
3487 7913 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo

December 25 2017

Tropical
2841 a2d5
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
Tropical
2994 f7ad 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
Tropical
2995 1f58 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo

November 18 2017

1006 d0c4 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viairmelin irmelin

November 03 2017

Tropical

November 02 2017

6065 1524 500
Reposted frombookstack bookstack
Tropical

Wielkim ekonomistą byłby dziś ten, który przemyślałby na nowo cały system, biorąc pod uwagę to, czego ludzkość na prawdę potrzebuje – i to nie tylko z materialnego punktu widzenia.

Ponieważ system nie zmieni się sam z siebie, każdy może przyczynić się do jego zmiany… poszcząc. Wystarczy zrezygnować z jednej rzeczy dzisiaj, z innej jutro. Wystarczy zredukować tak zwane potrzeby, o których szybko się przekonamy, że wcale nie były potrzebami. To sposób na ocalenie. To prawdziwa wolność: nie wyboru, ale bycia. Dobrze znał ją Diogenes, który krążył po targu w Atenach, mamrocząc: „Popatrz, popatrz, ile tu rzeczy, których nie potrzebuję”.

Dzisiaj wszyscy potrzebujemy wyobraźni, aby na nowo przemyśleć nasze życie, wyjść ze schematów i nie powtarzać tego, co jest błędne.

— Tiziano Terzani – Nic nie zdarza się przypadkiem
Reposted fromavooid avooid viavalardohaeris valardohaeris
4831 4db7 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viavalardohaeris valardohaeris
Tropical
8526 3988 500
magia zupy nr 253292973.
Reposted fromvalardohaeris valardohaeris

July 12 2017

Tropical
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove

July 07 2015

Tropical
2117 baba 500
Reposted byLane13-daysmagolek22greenloudatramentovvaPsaikoice-cube-meddianthussginger-gatolinasakuraaizuinto-blackofbitchesandbutterfliesbeardedmisioludek
Tropical
"żaden człowiek nie dostrzega w drugim wielkości, doszukuje się raczej czegoś odwrotnego, a w każdym razie widzi kogoś gorszego od siebie"
— Dorota Terakowska
Reposted bywayindarkness wayindarkness

April 25 2015

Tropical
1529 633b

March 29 2015

Tropical
2219 2268
Reposted byprimevalpamieciodlegleEineFragevonStilpizmonzeriatentatricematusski-adikolektywczterywiekipozniejorelioddsoulSkydelannlovettPauliiinsxomagiciansassistantpolkamlodaniewolnicaborolaudi
Tropical
2626 1dce

March 28 2015

Tropical
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome vianiezbywalnie niezbywalnie
Tropical
4260 02c9 500
Reposted fromniezbywalnie niezbywalnie
Tropical
3236 fb45 500
Reposted fromWredotka Wredotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl